Sbírka na pomoc oblastem postižených tornádem

Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko a Město Jevíčko
vyhlašuje sbírku na pomoc oblastem postižených tornádem.

Bližší informace na:

https://www.jevicko.cz/nicive-tornado