SIAŘ 60/2019

O B S A H :

Část I. 60. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 13.12.2019, kterým se vydává Cvičební řád jednotek požární ochrany  

Část II.        Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení

http://sdhjevicko.cz/wp-content/uploads/2020/01/SIA%C5%98_%C4%8D%C3%A1_60-2019-pokyn_60_z_13-12-1.pdf