Úvod

Vítejte na stránkách SDH Jevíčko. Sbor byl založen v roce 1870 a působí v Jevíčku a jeho okolí více než 150 let. Nedílnou součástí sboru je jednotka požární ochrany (JPO II/1), která zasahuje i mimo území svého zřizovatele. Zabezpečuje výjezd zmenšeného družstva (1+3) do 5 minut a ročně vyjíždí k několika desítkám zásahů jako jsou dopravní nehody, požáry či technické pomoc. Ve výbavě má množství zásahové techniky a vybavení určeného k záchraně života, zdraví a majetku. SDH Jevíčko má ve vlastnictví mnoho kusů historické techniky.

IMG_3079 IMG_3844 IMG_3905 Snímek 023

Během celého roku se sbor dobrovolných hasičů podílí na kulturních a společenských akcí v Jevíčku, pořádá tradičních Hasičský ples, pálení čarodějnic, závody mladých hasičů a další. SDH Jevíčko se aktivně věnuje preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a první pomoci. Významnou složkou sboru je hasičská mládež, která má v Jevíčku mnohaletou tradici. Naši mladí hasiči se pravidelně účastní hasičských soutěží. Mládež SDH Jevíčko se pravidelně zúčastňuje mezinárodního tábora ve Finsku, kde navázali velmi dobrou mezinárodní spolupráci. Požárnímu sportu se rovněž věnují i dospělí, náš mužský tým se pravidelně účastní okresní ligy Svitavska a dalších závodů v požárním sportu.

IMG_1851 IMG_3959 IMG_6111   IMG_6215

Chtěli bychom poděkovat všem lidem, kteří nás podporují a mají o SDH Jevíčko zájem a chtějí, aby jeho vývoj směřoval směrem k budoucímu rozvoji, nikoliv ke stagnaci nebo úpadku. Současně bychom chtěli vyzvat všechny, kteří by se chtěli stát novými členy našeho sboru, z řad mládeže i dospělých, ať neváhají a přihlásí se.