Výjezdy v posledním měsíci


2024_29_14 – 18. 05. – 20. 50 hodin – dopravní nehoda, vyproštění osob, Uhřice

Technika: CAS 20 Renault, 1+5, CAS 30 Tatra 815-7,1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, HS Boskovice, ZZS, LZS, PČR

Jednotka vyslána na dopravní nehodu jednoho osobního automobilu s vyproštěním osob. Na místě ve spolupráci s ostatními provedeno zajištění místa nehody, vyproštění tří zraněných osob z havarovaného automobilu pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení a páteřových desek, předlékařská pomoc, spolupráce se ZZS při ošetřování pacientů, transport pacientů do sanitek a vrtulníku LZS. Po celou dobu prováděno osvětlení místa zásahu.


2024_28 – 04. 05. – 16. 35 hodin – ostatní pomoc, záchrana osoby, AED, Jevíčko

Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS, PČR

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice s AED na záchranu osoby v bezvědomí. Na místě předlékařská pomoc, spolupráce se ZZS a transport pacienta.


2024_27 – 03. 05. – 11. 42 hodin – dopravní nehoda, se zraněním, Jevíčko, Zadní Arnoštov

Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, HS Moravská Třebová, ZZS, PČR

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu dvou osobních automobilů na silnici mezi Jevíčkem a Zadním Arnoštovem. Provedeno zajištění místa, předlékařská pomoc zraněným, protipožární opatření. Po zdokumentování události PČR a zprůjezdnění komunikace se jednotka vrací na základnu.