Jak a kde správně zaparkovat, abyste neomezili průjezd hasičských cisteren?

DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:

Parkování:

 • na komunikacích parkujte vždy tak, aby vedle vás zůstal volný pruh široký minimálně 3 metry
 • parkujte v dostatečné vzdálenosti od hranice křižovatek, zatáček a zúžení komunikací tak, aby záchranářské vozidlo mohlo odbočit nebo projet
 • neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku, těsně před vstupem do objektů a před nadzemními hydranty a na podzemních hydrantech
 • preferujte parkování pouze podél jedné strany komunikace, slalom mezi zaparkovanými vozidly je obtížný

Bezpečná průjezdnost:

 • jede-li vozidlo s právem přednosti v jízdě se zapnutým výstražným zařízením, snažte se mu uvolnit cestu sjetím k pravé krajnici. Nebraňte v předjíždění, prudce nebrzděte
 • na vytvoření dostatečného prostoru pro průjezd záchranářů pamatujte i v případě, že stojíte u ostrůvku v komunikaci nebo poblíž jiného zúžení vozovky
 • dodržujte zásady pro tvoření záchranářské uličky na rychlostních komunikacích a dálnicích. Dělejte uličku pro záchranáře vždy, když se blížíte do kolony. Doleva uhýbejte, pokud stojíte v levém jízdním pruhu, ostatní řidiči v dalších jízdních pruzích musí uhnout záchranářům vždy doprava
 • nejezděte za houkajícím vozidlem záchranářů ve snaze projet co nejrychleji křižovatkou
 • blížíte-li se ke křižovatce a slyšíte nebo vidíte houkající vozidlo záchranářů, dbejte zvýšené opatrnosti. Zachovejte klid! I když jste na hlavní silnici nebo máte zelenou, sledujte směrovky záchranářského vozidla a podle toho umožněte jeho průjezd. Pokud svítí na semaforu červené světlo, snažte se co nejvíce najet k pravému okraji vozovky.
  Pozor, často se stává, že jede několik takových vozidel za sebou!