Historická technika

Výrobce: Smékal, první továrna na požární stříkačky hadicové “ CZECH “ v Olomouci, rok výroby 1890.

Technický popis: Převozná stříkačka zlepšené konstrukce byla dopravována na místo koňskou přípřeží.

Podvozek zesílený, odpérovaný listovými pery, s možností otáčení na poměrně malém prostoru, opatřený šlapkovou převodovou brzdou na zadní kola. Dva aretační šrouby zajišťovaly stabilitu stříkačky při pumpování. Rám je v zadní části opatřen dřevěným prostorem pro uložení požární výzbroje. ( hákové klíče, objímky na opravu hadic, tlakové spojky, sada těsnění aj.) Doprava byla umožněna obsluze stříkačky ( 4 sedačky + 2 stupačky). Na přenosném navijáku bylo navinuto 100 metrů požárních hadic o průměru 52 mm. Na stříkačce byly také umístěny 4 kusy savic po dvou metrech a ostatní požární armatury. ( sací koš se zpětným ventilem, proudnice C aj.) Vodní vykrývací nádrž na 250 litrů vody s výpustným otvorem v sobě skrývá dvouválcové pístové čerpadlo s vyrovnávací tlakovou a sací komorou ( tzn. větrníky).

Pohon čerpadla prováděla obsluha pomocí dvouramenné kyvné páky, po nasazení dřevěných madel a odjištění pojistky. K čerpadlu přísluší také dva výtlačné vývody a zvláštní ventil pro opětné naplnění vykrývací nádrže vodou. Sací vývod je veden na odběr vody z volných zdrojů a požárních hydrantů pomocí savic nebo z vlastní vykrývací nádrže, kam byla voda dodávána vědry. Obsluha sacího systému se prováděla trojcestným kohoutem.

Do skupiny pomocného příslušenství patřily dvě kočárové lampy na svíčky. Zvukový výstražný signál se prováděl vyzváněním na zvon a klasickým tónem na trubku “ HÓ – ŘÍ “.

Ruční stříkačka byla dovezena 30. ledna 1978 ze Zadního Arnoštova po dohodě SPO Jevíčko a SPO Zadní Arnoštov. Na její renovaci se podíleli tyto organizace a jednotlivci, jimž touto cestou děkujeme.

konka3

SPO Jevíčkobratři Jeřábek Vl. st. a ml., Fellner Přemysl, Tylšar B., Skácel Fr., Schmidt B., Pazdírek Fr., Přikryl Vl. ml., Sauer P., Svoboda, Novák P., Műller L., Václavek, Rozbořil Ed., Ambroz Fr., Kritzbach J.

Jmenovaní odpracovali 542 brigádních hodin na celkové opravě.

Diu n. p. Jevíčkovýroba a pozinkování dílů, s. Slechan – soustružení dílů a propagace, s. Rozbořil Jan, s. Komárek – zinkování dílů
MěNV Jevíčko – zajistil nákup prostředků potřebných na opravu, s. Žiška, s. Pospíšil, s. Šimková
MŠLZ Velké Opatovice – provedl opravu a zhotovení součástek a dílů, bratr Schmidt B., Loubal O., s. Ostřížek, opravu kol provedl s. Bubeník Vl. – Jevíčko, nasazení obručí s. Janíček – Chornice.
Pivovar Jevíčko – čestný člen s. Zikmund – zajištění prostředků k opravě.
Rovněž děkujeme manželkám a rodinám výše jmenovaných bratrů za pochopení při této zdlouhavé a mravenčí práci.

Sobě ku cti – společnost ku prospěchu – bližnímu ku pomoci

konka2 koňka

Ve stavu u SDH Jevíčko: od roku 1930

Vyřazeno: v roce 1967 ( na schůzi výboru v roce 1966 bylo rozhodnuto, že oprava stříkačky je nerentabilní, bude vyřazena, motor vyšrotován, podvozek a karosérie bude ponechána v garáži a bude používána při pohřbech hasičů.)

Renovována: v roce 1998

Šířka: 1430mm

Délka: 3110 mm

Výška: 1360mm

Rok výroby: 1930

Počet válců: 4

Počet stupňů čerpadla: 3

Počet sacích hrdel: 2

Počet výtlačných hrdel: 2

Max. tlak čerpadla: 15-16 atm.

Počet otáček za min: 2400

 Popis:

Dvoukolová motorová stříkačka sloužila k dopravě vody ze vzdálených vodních zdrojů ( potoky, hydranty apod. ) na požářiště a také přímo k vedení útočných proudů.

Skládá se z podvozku, motoru, čerpadla a karoserie. Stříkačka je úplně uzavřené konstrukce, vzhledem k tomu , že byla i mimo město. Její doprava se prováděla za některým vozem sboru a karoserie zabraňovala znečištění motoru a čerpadla.

Motor je výrobek továrny na letecké motory Walter Jinonice, čtyřválcový s ventilovým rozvodem a s válci litými v motoru. Zapalování je magnetoelektrické. Mazání je tlakové rozstřikem. Chlazení je zde řešeno dvěma okruhy: malý okruh v motoru přes chladič (tzv. termosyfon ), velký okruh s možností dodávky studené vody přímo z čerpadla.

Čerpadlo je centrifugální, třístupňové, vyrobené z fosforového bronzu. Čerpadlo je opatřeno rotační vývěvou.

Na této stříkačce je umístěna i lafeta na rakev, jelikož je sborem dobrovolných hasičů v Jevíčku používána při pohřbech zemřelých členů.

Příslušenství:

8 metrů pryžových savic, sací koš, konopné lano s karabinou, hadice, proudnice, nářadí na drobné opravy čerpadla a motoru.

 Zhodnocení rekonstrukce: 

Dvoukolová motorová stříkačka Walter byla zakoupena jevíčským sborem dobrovolných hasičů v roce 1930. Na její zakoupení byla pořádána rozsáhlá sbírka. Stříkačka byla slavnostně předána při příležitost 60 – ti letého výročí trvání sboru. Od tohoto dne byla jistě platným pomocníkem našich hasičů, až do roku 1967, kdy byla vyřazena s rozhodnutím, že oprava stříkačky je nerentabilní, motor bude vyšrotován, kdežto podvozek a karosérie budou ponechány v garáži a používány při pohřbech zemřelých hasičů.

Začátkem roku 1998 byly partou nadšenců z našeho sboru učiněny první kroky, vedoucí k celkové rekonstrukci stříkačky. Tato byla ve velmi špatném stavu , zůstala z ní vlastně jen karoserie s podvozkem, na kterém byl usazen motor v nefunkčním stavu. Čerpadlo bylo rozmístěno v Domě hasičů v různých krabicích rozložené na součástky, některé díly chyběly úplně.

Prvními kroky bylo shánění dokumentace o této stříkačce. Byla objeta skoro celá naše republika, mimo jiné Hasičské muzeum v Brodku u Prostějova, v Novém Oldřichově, navštíveny byly i Hasičské slavnosti v Litoměřicích. Prohledány byly veškeré dostupné archívy a podařilo se nalézt vcelku bohatý a rozsáhlý materiál, který byl zpracován a založen. Vlastní oprava stříkačky započala jejím úplným rozložením do poslední součástky a dílna v Domě hasičů se změnila na skladiště. Následovalo obroušení podvozku, plechů karoserie, dále jejich tmelení a nastříkání novou barvou. Hodně práce se věnovalo opravě motoru a snad nejdelší dobu zabrala kompletace čerpadla, výroba chybějících součástí, očištění a vyleštění mosazných součástek.

Na rekonstrukci stříkačky se podílely tito členové SDH Jevíčko: Schmidt Roman, Tylšar Bohumil ml., Ambroz Pavel, Skácel František ml., Ducháček Stanislav, Müller Petr, Trávníček Zbyněk a dorostenci SDH Jevíčko. Celkově bylo na této rekonstrukci odpracováno 786 hodin. Finanční částkou, která umožnila provést rekonstrukci, přispěli našemu sboru: pan Šustr Jaroslav, Firma ASCI Jevíčko, Městský úřad Jevíčko, Obecní úřad Jaroměřice, Obecní úřad Bělá, pan Pazdírek František, Pan Nečas Jiří, firma Monarc Jaroměřice.

Dále se na rekonstrukci podíleli: pan Schmidt Bohumír výrobou chybějících součástí a náhradních dílů, pan Badal Vítězslav pomocí při shánění součástí a náhradních dílů, pan Tylšar Bohumil st. renovací a nátěrem dřevěných dílů, pan Schneider Jaroslav pomocí při opravě motoru.

Všem zúčastněním bych chtěl co nejsrdečněji poděkovat za jejich poctivou a nezištnou práci, kterou byla zachována stříkačka Walter z roku 1930 i pro další generace občanů našeho města a popřál, aby se jim i při dalších rekonstrukcích dařilo ještě lépe.

2015_04_18_sjezd_delegatu_osh-02

Ve stavu u SDH Jevíčko: Stříkačka byla vyrobena v roce 1952, do roku 2008 byla v SDH Svitavy – Lačnov, kdy byla převezena do SDH Jevíčko.

Renovace:v roce 2012 – 2013

Vysvětlení označení:

DS-dvoukolová motorová stříkačka

16-výkon čerpadla 1600 l/min

VZákladní technické údaje:

délka 3650 mm

šířka 1550 mm

výška 1250 mm

hmotnost stříkačky s příslušenstvím na rámu 900 kg

maximální výkon motoru 44 kW

vrtání válců 86 mm

zdvih 110 mm

spotřeba paliva 16 – 18 l/hod.

Popis:

Tento typ požární stříkačky byl v ČSSR vyráběn do roku 1966. Dvoukolová stříkačka je používána u těch požárních jednotek, kde nelze použít automobilních stříkaček a kde je třeba vyššího výkonu čerpadla. Dvoukolový podvozek umožňuje dobrou manévrovatelnou této stříkačky a snadné zapojení za dopravní vozidlo.

Motor u tohoto typu stříkačky je použit benzinový čtyřválcový čtyřdobý vodou chlazený motor. Tento motor byl u nás vyráběn ve velmi malých seriích, a to pouze pro kompletaci čerpadla typu DS 16. Chlazení motoru je přímé a průtokové. Voda proudí od požárního čerpadla do chladicího potrubí přes uzavírací kohout. Voda proudí chladicími místy olejové skříně, dále do bloku válců a pak do tělesa výfuku.

Čerpadlo – je čtyřstupňové, které má dvojitý plášť. Tímto pláštěm je možno čerpadlo v zimním období ohřívat pomocí výfukových plynů. Čerpadlo je spojeno s motorem pomocí výsuvné zubové spojky, která umožňuje zapnout čerpadlo až po zahřátí motoru. K zaplavení čerpadla se používá rotační lamelová vývěva. Ta se skládá z tělesa vývěvy, rotačního unašeče lamel a víka vývěvy.

Příslušenství:

sací koš, savice 110 x 2500mm, sběrač 110 mm, přechod 110/75mm,  klíč k nadzemnímu hydrantu,  hákový klíč, rozdělovač, přechod 75/52mm, proudnice B75,  proudnice C52,  clonová proudnice C52, krabice s hadicovým a savicovým těsněním, vidlice na lano,  záchytné lano,

Zhodnocení rekonstrukce:

V roce 2010 bylo navrženo, aby se provedla oprava stříkačky, včetně nového nástřiku. S opravou bylo započato v roce 2012 s tím, že bude společně s Pragou RN tvořit jeden celek. V roce 2012 bylo odpracováno celkem 420 hodin, celkové náklady byly 8.652,- Kč. S opravou se pokračovalo v roce 2013, kdy bylo odpracováno 137 hodin, a náklady činily 4.397,- Kč. Celkem bylo odpracováno 557 hodin, a celkové náklady na opravu činily 13.049,- Kč. Na financování mají podíl občané, kteří formou dobrovolného vstupného na Hasičské odpoledne dne 1.9.2012 přispěli částkou 1.120,- Kč. Oprava skončila 28.8.2013. Na této opravě se podíleli členové: Ladislav Műller, Petr Biberle, který provedl celkový nástřik stříkačky, Stanislav Ducháček, Ludvík Štindl, Ondřej Vašíček, František Skácel, Tomáš Václavek, Luboš Kobelka, Martin Jakubec, Josef Biberle, Petr Műller, Aleš Přikryl, Jakub Prokš, dále firmy: instalatérství Bidmon, zámečnictví Pazdírek, a Rustika.

2015_04_18_sjezd_delegatu_osh-0442 Strikacka DS 1643 Z roku 1952 a na kliku

Ve stavu u SDH Jevíčko: dne 7.5.1976 byla dovezena autocisterna Praga RN CAS 16 z vojenského útvaru Bystřice pod Hostýnem. Ve sboru sloužila do 19.10.1981, kdy bylo provedeno definitivní vyřazení tohoto vozidla z výjezdů a nadále vedeno jako historické vozidlo.

Vařazena z pohotovosti: 1981

Délka: 7900 mm

Šířka: 2000 mm

Výška: 2600 mm

Hmotnost: 3470 kg

Výkon čerpadla: 1600l/min

Počet válců: 6

Obsah válců: 3468 cm³

Spotřeba: 26l/100 km

Nádrž na vodu: 1500 l

Nádrž na pěnidlo: 500 l

Posádka: 1+2+4

Popis:

CAS 16 – Praga RN se používala pro první zásah do té doby, než zasáhne ostatní technika s dodávkou vody z volných zdrojů nebo hydrantů. Tento typ cisternové stříkačky se již nevyrábí.

CAS 16 – Praga RN se skládá v podstatě z podvozku, nádrže, čerpacího zařízení  a příslušenství. U tohoto typu cisterny bylo použito podvozku s normální kabinou řidiče, není zde zvláštní kabina pro mužstvo. Nádrž na vodu je rozdělena na dvě části. V jedné je voda a v druhé pěnidlo. Nádrže jsou opatřeny průlezy a vodoznaky. Na zadní stěně nádrže je upevněno náhradní kolo a pod ním skříň na nářadí. Konec rámu je opatřen závěsným zařízením pro přívěs. Nádrž s pěnidlem je zapojena potrubím na pevný přiměšovač na čerpadle a obsluhuje se uzavíracím kohoutem. Po obou stranách nádrže jsou lavičky pro dva hasiče. Vedle laviček byly umístěny průtokové navijáky s hadicí a pěnovou proudnicí.

Čerpadlo je typu P 3 A, vysokotlaké, třístupňové, poháněné od přední části klikového hřídele motoru přes kardanový hřídel, zapínané synchronizovanou spojkou za chodu motoru. Čerpadlo má dvě výtlačná hrdla o průměru 75 mm, které mají další dvě odbočky připojené na průtokové navijáky. Zvláštností je konstrukce nádrže na vodu, která byla v zimních měsících vyhřívána výfukovým potrubím.

Příslušenství: sací koš, savice, sběrač, přechod 110 / 75, hydrantový nástavec, klíč k podzemnímu a nadzemnímu hydrantu, hákový klíč, hadice C, hadice B, rozdělovač, přechod 75 / 52, proudnice B, proudnice C, pěnotvorná proudnice, osinková kombinéza, trhací hák, záchytné a ventilové lano, objímky na hadice, stativ se světlometem, příslušenství čerpadla a podvozku.

Renovace vozidla:

S renovací se započalo v roce 2001, kdy byla zjištěna voda v oleji. Byla provedena demontáž hlavy válců, čímž ustala veškerá opravárenská činnost. Další oprava započala koncem roku 2002. Této opravy se ujali členové sboru bratři Ludvík Štindl a Ladislav Müller společně s nečlenem panem Jiřím Suchým. Byly provedeny opravy mrazových pojistek, výměna těsnění pod hlavou, výměna prostupu náhonu rozdělovače, muselo se sehnat nové tělo termostatu a nové centrální mazání. V roce 2004 se započalo s montáží motoru do vozidla. Při této montáži bylo zjištěno, že je vadný chladič. Nadále docházelo k částečným opravám, následně k demontáži dalších částí, až bylo v roce 2006 rozhodnuto, že bude provedena celková demontáž vozidla a proveden nástřik celého vozidla. Byly sehnány nové pneumatiky v hodnotě 14.637,- Kč za 7 ks, provádělo se broušení starého laku, oprava předního nárazníku, kytování pomačkaných blatníků, oprava dveří, oprava skříněk na nářadí, oprava elektroinstalace, doplnění výtlačného vedení, vyčištění vnitřních stěn nádrže a následné natření barvou a další drobné opravy. V roce 2009 se započalo se stříkáním a broušením celého vozidla. S tímto pomáhali i někteří členové sboru. Jednalo se o bratry: Vítězslav Badal, Petr Biberle, který provedl celkový nástřik vozidla, Petr Říha, Jan Ošlejšek st., Stanislav Ducháček, Miroslav Ambroz, Vladislav Bubeník, Miloslav Krejcar, Karel Heger, Zdeněk Procházka, František Skácel ml., Jan Richtr, Bohumil Schmidt, Bohumil Wolf, Ondřej Vašíček, Ondřej Češka a kolektiv mladých hasičů pod vedením Vladimíra Jeřábka. Na této opravě se podíleli i některé firmy, a to: instalatérství Bidmon, firma Regam, Zemědělské družstvo Jevíčko a zámečnictví Martin Pazdírek. Koncem roku 2011 se podařilo dokončit renovaci s tím, že v roce 2012 bude vozidlo přihlášeno jako veterán. Veškeré práce na renovaci organizoval br. Ludvík Štindl společně s br. Ladislavem Müllerem.

Celkem bylo odpracováno 3.118 hodin, které jsou evidovány.

Celkové náklady činili 51.684,- Kč. V roce 2010 byl poskytnut grant od „Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice ve výši 5.000,- Kč. Dále byly použity finanční prostředky od občanů ve výši 1.036,- Kč. Ostatní finanční náklady ve výši 45.648,- Kč byly vynaloženy z našeho sboru.

2015_04_25_vitani_jara-63 2015_04_25_vitani_jara-37

2015_04_25_vitani_jara-62