Výstavba přístřešku na dvoře

Některé zjištěné údaje o výstavbě:

První písemná zmínka o výstavbě přístřešku byla na schůzi výboru 18.4.1998. Zde byla podána informace o nutnosti vybudovat nové prostory pro uskladnění techniky, zvláště historické. V úvahu připadal prostor na dvoře, a to místo dosavadního objektu, který sloužil k uschově uhlí a různého materiálu. Následně byl tento objekt brigádnicky odstraněn s tím, že zde bude postaven nový větší přístřešek.

 3.10.1998 se započalo s betonováním budoucí podlahy nového přístřešku.

V roce 1999 bylo pokračování ve výstavbě přístřešku. Materiál na výstavbu byl získán od města Jevíčka, z usedlosti po panu Ladislavu Zezulovi. Další materiál věnovali někteří členové sboru.

V březnu 2000 byla provedena fasáda přístřešku, v červnu pak nátěry okapů, vrat a venkovní úpravy.