Výstavba zadních garáží

Některé hlavní body výstavby zadních garáží – 4 stání.

 V říjnu 1985 bylo vydáno stavební povolení na výstavbu 4 garáží v zádní části dvora.

1.11.1985 – vyměření a vytyčení stavby. Vyměření provedl pan Květoslav Pavelka z OSP Jevíčko. Dále byl pověřen dozorem nad stavbou.

20.2.1986 – dovoz konstrukce z JZD Jevíčko.

21.5.1986 – zahájení betonování patek pod konstrukci a následná betonáž podlahy.

7.6.1986 – montáž konstrukce haly.

21.6.1986 – vyzdívání částečně postavené konstrukce siporexovými tvárnicemi.

19.9.1986 – zahájení kladení krytiny na střechu.

22.12.1986 – dovoz 4 ks vrat z Boskovic.

15.5.1987 – montáž stropů a montáž vrat.

16.6.1987 – usazování obrubníků.

V říjnu byla dokončena výstavba těchto garáží včetně svodů na dešťovou vodu, omítek jak vnitřních, tak i venkovních, vymalování vnitřních prostorů, nátěru samotné konstrukce a vrat, elektroinstalace do garáží, úklidu a provedení kanalizace. Na této výstavbě bylo odpracováno členy sboru celkem 2.535 hodin. Jedná se o dostupné evidované hodiny.

Doslovné výpisy z dostupných zápisů ze schůzí výboru ZO SPO.

Zápis ze dne 1.10.1985

Informaci o plánované a připravované výstavbě garáží v zahradě pož. domu podal br. Jeřábek Vl. ml. Dodávky materiálu jsou zajištěny. Vyměření a umístění stavby provede vedoucí stavebního odboru Měst.NV ing. Matoušek.

Zápis ze dne 15.10.1985

Přizván zástupce Měst.NV staveb. odboru – vedoucí ing. Matoušek. Informoval výbor ZO o zaměření a situačním plánu výstavby nových garáží v zahradě pož. domu. Návrh na umístění této stavby vzdálené 3 m od sousedního hospodářského objektu čp. 468 byl vetšinou členů výboru schválen.

Projednáno zajištění brigádnické pomoci našich členů při provedení základů stavby přes skupináře ZO.

 Zápis ze dne 31.10.1985

Do návrhu bya zahrnuta výstavba čtyř garáží pro požární techniku. Předpokládaná hodnota této akce „Z“ cca 300.000,- Kčs.

 Zápis ze dne 3.2.1986

mater. tech. ref. E. Rozbořil informuje o požadavku ing. Matouška – ved. stavebního odboru Měst.NV v Jevíčku, který požaduje částku 500,- za vyprojektování projektu, situač. plánu a rozpočtu stavby montované garáže v zahradě pož. domu. Výbor ZO schválil částku 300,- Kčs.

 Zápis ze dne 19.2.1986

MTR br. Rozbořil E. předal br. hospodáři potvrzení o převzetí 300,- ing. Matouškem, jako odměnu za vypracování projektu a rozpočtu výstavby mont. garáží.

Zápis ze dne 23.4.1986

Br. velitel navrhuje zahájit práce na základech pro mont. garáže. Brigády vahlásit od pondělka 7.4. denně od 15,30 hoid., o sobotách od 8,00 hod. po celý den. Návrh byl schválen. Členové budou seznámeni o brigádách písemně.