Výjezdy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Jevíčko  je zřízena na základě zákonných norem, plní své povinnosti a za její činnost odpovídá jmenovaný velitel. Disponuje technikou obce a určitými technickými prostředky a vybavením, jejím prvořadým úkolem je provádění hasebních a záchranných prací při mimořádných událostech. S tím souvisí i další úkoly při přípravě techniky, materiálu a přípravě na řešení mimořádných situací – školení a výcvik. Členové JSDHO Jevíčko mají uzavřen pracovně právní vztah s obcí a za svoji činnost a zajišťování pohotovostí pobírají mzdu. Činnost JSDHO Jevíčko je financována z prostředků obce.

Naše jednotka je zařazena jako JPO II/1, což znamená, že zajišťuje výjezd jednoho družstva o počtu 1+3 do pěti minut od vyhlášení poplachu. Jednotka je předurčena mimo jiné k zásahům na dopravní nehody.

Velitel JSDHO Jevíčko:  Stanislav Ducháček
Zástupce velitele JSDHO Jevíčko:  František Skácel

Výjezdy 2023: