JPO SDHo Jevíčko

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Jevíčko  je zřízena na základě zákonných norem, plní své povinnosti a za její činnost odpovídá jmenovaný velitel. Disponuje technikou obce a určitými technickými prostředky a vybavením, jejím prvořadým úkolem je provádění hasebních a záchranných prací při mimořádných událostech. S tím souvisí i další úkoly při přípravě techniky, materiálu a přípravě na řešení mimořádných situací – školení a výcvik. Členové JSDHO Jevíčko mají uzavřen pracovně právní vztah s obcí a za svoji činnost a zajišťování pohotovostí pobírají mzdu. Činnost JSDHO Jevíčko je financována z prostředků obce.

Naše jednotka je zařazena jako JPO II/1, což znamená, že zajišťuje výjezd jednoho družstva o počtu 1+3 do pěti minut od vyhlášení poplachu. Jednotka je předurčena mimo jiné k zásahům na dopravní nehody a jako first respondeři s AED. Členové JPO slouží pohotovosti mimo pracoviště v počtu 1+3 v řežimu 24/7.

Velitel JSDHO Jevíčko:  Stanislav Ducháček
Zástupce velitele JSDHO Jevíčko:  František Skácel

Poplach

Poplach nám vyhlašuje krajské operační a informační středisko HZS PAK Pardubice. Ohlásit mimořádnou událost můžete na lince 150 nebo 112.

Svolání hasičů

Poplach je nám vyhlášen prostřednictvím aplikace a záložní SMS na mobilní telefon.

Čas výjezdu

Od vyhlášení poplachu jsme povinni dostavit se do 5 minut do hasičské zbrojnice a vyjet k události. Průměrná doba našeho výjezdu jsou přibližně 3 minuty.

Služby

V pracovní dny od 6:00 do 14:30 je v hasičské zbrojnici jeden zaměstnanec a tři členové pohotovosti mimo zbrojnici. Ostatní dny/časy je držena pohotovost mimo zbrojnici.

Výcvik

Absolvujeme mimořádné i pravidelné výcviky (vždy měsíčně v neděli), Jednou měsíčně je prováděna kontrola provozuschopnosti. Každý člen jednotky je absolvent základní odborné přípravy hasiče pro JSDH.

Zásahy

Naše jednotka je krom jiného předurčena k zásahům na požáry, dopravní nehody, technické zásahy a zásahy s AED pro ZZS PaK. Pro resuscitace jsme vybaveni automatizovaným externím defibrilátorem a kyslíkovou terapií.

Územní působnost

Máme označení JPO II/1, tedy jsme JSDH obce s územní působností kategorie JPO II, zabezpečující výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu (1+3).

Zřizovatel

Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zřízena městem Jevíčko dle zákona o požární ochraně, které její provoz finančně zajišťuje. Dále smluvně zajišťujeme požární ochranu pro obce Biskupice a Víska u Jevíčka.

Výjezdy 2024:

Výjezdy 2023: