Výstavba požární zbrojnice

1954 – koncem roku 1954 se započalo s výstavbou požární zbrojnice na ulici Svitavská.
1955 – v tomto roce pokračovala výstavba požární zbrojnice.
1956 – stavba požární zbrojnice byla částečně hotova. I když nebyla předána do užívání, konala se 30.12.1956 Výroční členská schůze.
1957 – členská schůze 4.1.1957 – projednán návrh na slavnostní otevření zbrojnice dne 6. a 7. nebo 13. a 14. července 1957.

– v letních měsících byla dokončena úprava terénu a další dokončovací práce.

– výborová schůze 7.6.1957 – z důvodu zamítnutí naší žádosti Okresním národním výborem v Mor. Třebové ohledně našeho prodeje občerstvení při slavnostním otevírání zbrojnice, byla tato slavnost zrušena.

1976 – v září byla postavena příčka v garážích, která rozdělila garáž na dvě části kvůli vytápění jedné části pro cisternu.

1984 – v září byla provedena výměna střešní krytiny nad obytnou částí a garážemi.

1985 – zahájení výstavby zadních garáží – v říjnu vydáno stavební povolení a započato s výkopem základů.

1986 – celoročně se pokračovalo ve výstavbě zadních garáží /4 stání/.

1987 – v říjnu byla dokončena výstavba zadních garáží – 4 stání.

1987 – v měsíci listopadu byla provedena likvidace příčky v garáži.

1992 – provedení plynofikace Domu hasičů – obytná část.

1998 – zahájení výstavby přístřešku u zadních garáží

1998 – rozšíření plynofikace v Domě hasičů o vytápění garáží a přemístění kotle.

2000 – dokončení výstavby přístřešku u zadních garáží

2003 – přístavba zasedací místnosti, částečná oprava topení /výměna trubek/ v zasedací místnosti, sociálním zařízení, kuchyni a kanceláři starosty. Odpracováno celkem 771 brigádnických hodin členy SDH.

2004 – přístavba a modernizace sociálního zařízení.

2004 – umístění sochy svatého Floriána do štítové zdi Domu hasičů a následné vysvěcení této sochy.

2009 – oprava kanalizace a provedení nového napojení na veřejnou kanalizaci. Odpracováno celkem 83 brigádnických hodin členy SDH

 2010 – výměna plynového kotle, výměna trubek v šatně, kanceláři s vysílačkou, telefonem a počítačem, montáž radiátorů do garáže a malé vstupní chodby. Odpracováno celkem 177 brigádnických hodin členy SDH.

2012 – zhotovení nové vodovodní přípojky do Domu hasičů

– výměna vchodových hlavních i bočních dveří