Smuteční oznámení

Se zármutkem a smutkem v srdci, oznamujeme, že nás navždy opustil náš člen, pan Vladimír Přikryl

Smuteční rozloučení se koná v pátek 10. 11. 2023 v 15:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku.

Sraz na rozloučení je ve 14:30 hodin u Domu hasičů v Jevíčku, odkud půjdeme společně do kostela. Odkud doprovodíme našeho bratra na poslední cestu. 

Ústroj vycházkový stejnokroj.

Výbor SDH Jevíčko věří, že se posledního rozloučení s panem Vladimírem Přikrylem zúčastní co nejvíce členů našeho sboru.

Za SDH Jevíčko – Jan Bidmon, starosta