Smuteční oznámení

Se zármutkem a smutkem v srdci, oznamujeme, že nás navždy opustil náš člen, zasloužilý hasič pan Karel Heger.

Smuteční rozloučení se koná v sobotu 18. 11. 2023 ve 13:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku.

Sraz na rozloučení je ve 12:30 hodin u Domu hasičů v Jevíčku, odkud půjdeme společně do kostela. Z kostela doprovodíme našeho bratra na poslední cestu. 

Ústroj vycházkový stejnokroj.

Výbor SDH Jevíčko věří, že se posledního rozloučení s panem Karlem Hegerem zúčastní co nejvíce členů našeho sboru.

Za SDH Jevíčko – Jan Bidmon, starosta