Stříkačka PPS-12 a PS-12

Přenosná motorová stříkačka PS 12 je hasičská stříkačka, určená pro Jednotky požární ochrany. Slouží k provedení zásahu od vodního zdroje na malé požáry nebo jako čerpadla pro doplňování cisteren. Je tvořena motorovou jednotkou, odstředivým jednostupňovým čerpadlem z lehkých slitin, plynovou vývěvou na spálené plyny a rámem, uzpůsobeným k přenášení stříkačky a ustavení na pevný terén. Motor je čtyřválcový, čtyřdobý, zážehový. Jako paliva se používá benzínu. Chlazení motoru je kapalinové, dvouokruhové s nuceným oběhem. Má jedno sací hrdlo o průměru 110 mm a dvě výtlačná hrdla 75 mm.

Požární přívěs je určen k používání u jednotek požární ochrany a jeho konstrukce vychází z technicko přejímacích podmínek schválených Ministerstvem vnitra a vyhl. č. 90/1975 Sb., později z vyhl. č. 41/1984 Sb. Jednonápravový přívěs – motorová stříkačka. PPS 12 je shodný s jednonápravovým přívěsem – motorová stříkačka PPS 12 R, liší se pouze v provedení přenosné motorové stříkačky.

Technická data stříkačky PS-12

Výrobce:BAZ Bratislava
Typ:7121
Motor:Š 776 (benzínový, čtyřdobý, řadový čtyřválec)
Obsah válců:1 221 cm3
Hmotnost205,8 kg
Výkon motoru:25,7 kW
Mazání:tlakové, oběžné
Chlazení:kapalinové, dvouokruhové
Zapalování:PAL Magneton
Objem nádrže PHM:23 l
Spotřeba:9 l/hod.
Sací hrdlo:110 mm
Výtlačné hrdlo:2x 75 mm
Čerpadlo:jednostupňové, odstředivé
Vývěva:plynová na spálené plyny