Poslední výjezd dlouholetého velitele Františka Skácela

V pátek 31.5.2024 odpoledne jsme se rozloučili s dlouholetým hasičem, strojníkem a velitelem výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jevíčka, panem Františkem Skácelem. Ten tohoto dne ukončil svoji činnost v jednotce. Po jeho posledním výjezdu na něj čekalo u zbrojnice překvapení, nastoupená jednotka s výjezdovými vozidly, zástupci města Jevíčko, SDH Jevíčko, městské policie Jevíčko a velitele hasičské stanice v Moravské Třebové. Za zvuků sirén z vozidel byly Františkovi předány upomínkové předměty a následovalo pořádné polití vodou. František Skácel strávil svojí dlouholetou činností v jednotce více jak 26 let života, absolvoval množství specializačních kurzů, odhasil“ více jak 1.000 výjezdů, odsloužil více jak 60.000 hodin pohotovostí. Vždy odváděl vynikající práci a byl tam, kde ho bylo potřeba. Františku děkujeme a do tvého dalšího života přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů, jak v osobním, tak i v pracovním životě.

Všem, co se podíleli na rozloučení s Františkem, moc děkuji.

Stanislav Ducháček – Velitel JPO