Rescue camp 2024

SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje ve spolupráci s HZS Pardubického kraje a SDH Jevíčko

Vážení dorostenci, vážení vedoucí

KSH Pardubického kraje ve spolupráci s SDH Jevíčko a Hasičských záchranným sborem Pardubického kraje organizuje výukový a výcvikový kurz dorostenců Rescue camp 2024.

Tematická náplň campu je zaměřena na přípravu na zařazení do jednotek požární ochrany.

Přednost mají dorostenci z Pardubického kraje. Přihlašování online: odkaz zde

Místo konání: Volnočasový areál SDH Jevíčko

Termín konání: 13. – 15. září 2024 a 18. – 20. říjen 2024 – účast nutná po oba víkendy

Slavnostní zahájení akce 13.09.2024 v 10.00 hod.

Účast: členové SH ČMS ve věku od 15 do 18 let (ročníky 2006 – 2009),

Odborní lektoři, garanti: příslušníci HZS Pardubického kraje, členové JSDH Pardubického kraje

Podmínka pro zařazení do kurzu:

 • členství v SDH, platný členský průkaz
 • bezpodmínečně dobrý zdravotní, fyzický a psychický stav (odpovídá vysílající SDH)
 • plavec

Doplňující informace:

 • Kapacita campu je 40 účastníků.
 • Přihlášení prosím do 31.7.2024
 • Pedagogický dozor: proškolení vedoucí
 • Výstup z kurzu: účastníkům celého kurzu bude vydáno osvědčení o absolvování vydané SH ČMS

Tematická náplň víkendů je:

 • ochrana obyvatelstva
 • poskytování předlékařské pomoci
 • práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • záchrana tonoucích
 • základy hašení
 • orientace v neznámém a zakouřeném prostoru
 • základy vyprošťování u dopravních nehod
 • seznámení se s vybranými postupy požární taktiky a technickými prostředky
 • základy cvičebním řádu jednotek PO
 • záchrana osob při mimořádných událostech
 • spolupráce se složkami IZS